PhilenewsΟδηγίες προστασίας για Στέγες Αναπήρων και Ηλικιωμένων

Οδηγίες προστασίας για Στέγες Αναπήρων και Ηλικιωμένων

Το Υπουργείο Υγείας ανακοινώνει ότι τα άτομα που διαμένουν σε Στέγες Αναπήρων και Ηλικιωμένων θα πρέπει να λαμβάνουν μέτρα προστασίας από το νέο κορωνοϊό COVID-19, στο πλαίσιο της σειράς μέτρων που εφαρμόζονται από τον γενικό πληθυσμό.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, οι Στέγες Αναπήρων και Ηλικιωμένων φιλοξενούν κυρίως άτομα της τρίτης ηλικίας με χρόνια υποκείμενα νοσήματα, τα οποία ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου για εμφάνιση σοβαρής νόσου και επιπλοκών από λοίμωξη με το ιού COVID-19. Ως εκ τούτου, κρίνεται αναγκαία η συστηματική και αυστηρή εφαρμογή προφυλάξεων και μέτρων, με σκοπό την αποτροπή της διασποράς του ιού, ο οποίος είναι υψηλής μεταδοτικότητας. Τα μέτρα αυτά αφορούν τους ένοικους, τους επισκέπτες και τους εργαζόμενους στα ιδρύματα αυτά.

Μέτρα για τους Εργαζόμενους και Εξωτερικούς Συνεργάτες

Καθημερινός έλεγχος της θερμοκρασίας και εγρήγορση για πιθανή εμφάνιση και εντοπισμό συμπτωμάτων συμβατών με λοίμωξη του αναπνευστικού συστήματος (π.χ. βήχας, αναπνευστική δυσχέρεια, πυρετός, κ.α.) και καθημερινή μέτρηση θερμοκρασίας του πριν την έναρξη της εργασίας του.

Εφαρμογή απλής χειρουργικής μάσκας καθ’ όλη τη διάρκεια του ωραρίου εργασίας τους.
Άμεση απομάκρυνση από την εργασία τους σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων συμβατών με λοίμωξη από το COVID-19.

Εκπαίδευση τους για ορθή χρήση του εξοπλισμού ατομικής προστασίας και έμφαση στη διαδικασία τοποθέτησης και αφαίρεσης:

 • Απλή χειρουργική μάσκα,
 • Προστατευτική ρόμπα, και
 • Γάντια μιας χρήσης.
 • Συστηματική τήρηση των μέτρων καθαρισμού, απολύμανσης χώρων και επιφανειών.
 • Καλός και συχνός αερισμός όλων των χώρων.
 • Περιοδικός εργαστηριακός έλεγχος του προσωπικού για COVID-19.
 • Σύσταση για τον εργαστηριακό έλεγχο COVID-19 για όλους τους νεοεισερχόμενους, προσωπικό και ενοίκους.
 • Παράλληλα, προτρέπονται οι υπεύθυνοι των Στεγών αυτών να αξιοποιήσουν το πρόγραμμα διενέργειας 20,000 εργαστηριακών εξετάσεων στα άτομα που εργοδοτούν, και τα οποία φροντίζουν άτομα που ως επί τω πλείστον εμπίπτουν στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.

Μέτρα για Επισκέπτες

Σήμανση στην είσοδο της Στέγης, για την καθολική απαγόρευση του επισκεπτηρίου σε αυτήν. Οι συγγενείς θα πρέπει να ενημερώνονται για την πορεία της υγείας των ενοίκων μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας.

Το επισκεπτήριο να επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση ενοίκου σε προθανάτια κατάσταση και αυστηρά μόνο από ένα άτομο για ανθρωπιστικούς λόγους.

Σε αυτή την περίπτωση οι επισκέπτες πρέπει:

 • Να μην εισέρχονται όταν έχουν συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη του αναπνευστικού συστήματος (π.χ. πυρετός, βήχας, αναπνευστική δυσχέρεια).
 • Να εφαρμόζουν την υγιεινή των χεριών και τα μέτρα αναπνευστικής υγιεινής.
 • Να φορούν απλή χειρουργική μάσκα.

Γενικά μέτρα για Ενοίκους
Καθημερινός έλεγχος θερμοκρασίας και επιτήρηση των ενοίκων για τυχόν εκδήλωση συμπτωμάτων συμβατών με λοίμωξη COVID-19 (πχ. πυρετός, βήχας, αναπνευστική δυσχέρεια), τουλάχιστον δύο φορές την ημέρα.

Αναστολή μη απαραίτητων δραστηριοτήτων όπως γυμναστική, ομαδικές δραστηριότητες ψυχαγωγίας, κλπ.

Αποφυγή γευμάτων σε τραπεζαρία και κατά προτίμηση σερβίρισμα στο δωμάτιο.
Αναστολή επισκέψεων που δεν είναι επείγουσες και απαραίτητες από εξωτερικούς συνεργάτες ιατρούς/στους επαγγελματίες υγείας.

Μέτρα για Ενοίκους με συμπτώματα λοίμωξης του αναπνευστικού – ύποπτα για COVID-19
Σε περίπτωση ενοίκου με συμπτώματα λοίμωξης του αναπνευστικού θα πρέπει να εφαρμόζονται όλα τα μέτρα  πρόληψης κατά της  διασποράς του COVID-19. Αν ο ασθενής με ύποπτη ή επιβεβαιωμένη λοίμωξη COVID-19 χρειάζεται να μεταφερθεί σε άλλο χώρο παροχής υπηρεσιών υγείας, ενημερώνεται άμεσα η Μονάδα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και το ασθενοφόρο που θα μεταφέρει τον ασθενή, ούτως ώστε να ληφθούν όλα τα απαιτούμενα μέτρα πρόληψης και ελέγχου διασποράς της λοίμωξης.

Παράλληλα, ισχύουν τα ακόλουθα:

 • απομόνωση σε μονόκλινο δωμάτιο με ατομική τουαλέτα,
 • αυστηρός περιορισμός μετακινήσεων στις απόλυτα αναγκαίες, με την εφαρμογή απλής χειρουργικής μάσκας,
 • ορθή χρήση του εξοπλισμού ατομικής προστασίας από το προσωπικό που φροντίζει τον ένοικο,
 • εφαρμογή των βασικών προφυλάξεων και προφυλάξεων επαφής και σταγονιδίων σε όλες τις περιπτώσεις λοίμωξης αναπνευστικού από άγνωστο αιτιολογικό παράγοντα,
 • τοποθέτηση σε κάθε δωμάτιο αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος, υγρό σαπούνι σε κάθε νιπτήρα, χαρτοπετσέτες και ποδοκίνητοι κάδοι που κλείνουν,
 • υγιεινή στόματος και χρήση απλής χειρουργικής μάσκας από τον ασθενή εάν αυτό είναι ανεκτό,
 • καθαρισμός και απολύμανση χώρων και επιφανειών, απόρριψη και αποκομιδή μολυσματικών υλικών, και
 • άμεση ενημέρωση του προσωπικού ιατρού του ασθενή.

Στην περίπτωση θανάτου ασθενούς με ύποπτη ή επιβεβαιωμένη λοίμωξη COVID-19 ακολουθούνται οι οδηγίες της Μονάδας Επιδημιολογικής Επιτήρησης σχετικά με τη διαχείριση νεκρών σωμάτων (σχετική οδηγία στην ιστοσελίδα https://eody.gov.gr).

Πηγή: Philenews / ΓΤΠ