PhilenewsΔικαστικό τέλος στη διαμάχη Παλαιοημερολογιτών

Δικαστικό τέλος στη διαμάχη Παλαιοημερολογιτών

Με μια απόφαση 62 σελίδων δικαστήριο στη Λεμεσό έληξε την 15χρονη διένεξη μεταξύ των Παλαιοημερολογιτών για το ποια από τις δύο ομάδες εκλέγηκε νόμιμα. Το δικαστήριο έδειξε τη μια παράταξη ως τη νόμιμα εκλελεγμένη η οποία μπορεί και να εγγράψει την πολύ μεγάλης αξίας περιουσία των Παλαιοημερολογιτών που ανέρχεται σε πολλά εκατομμύρια ευρώ. 

Το θέμα έφτασε στα δικαστήρια, όταν οι εκπρόσωποι της μιας ομάδας προσώπων επιχείρησαν να εγγράψουν την περιουσία των Παλαιοημερολογιτών επ’ ονόματί τους. Τότε η άλλη ομάδα προσέφυγε στο δικαστήριο καταχωρώντας αγωγή, πετυχαίνοντας την έκδοση διατάγματος με το οποίο μπλόκαρε την εγγραφή. Ύστερα από ακροάσεις που κράτησαν 15 χρόνια, την περασμένη Τετάρτη το δικαστήριο εξέδωσε την απόφασή του τερματίζοντας τη διένεξη στους κόλπους των Παλαιοημερολογιτών.

Η αγωγή καταχωρήθηκε από τον Μητροπολίτη Κιτίου και Έξαρχο Πάσης Κύπρου των Γνήσιων Ορθόδοξων Χριστιανών (όπως αποκαλούνται οι Παλαιοημερολογίτες) Παρθένιο, καθώς και δύο εκπροσώπων ιερών μονών και έξι εκπροσώπων ναών και στρεφόταν κατά του μητροπολίτη Σεβαστιανού, της Ιεράς Μονής Αγίου Επιφανίου και 15 άλλων εκπροσώπων του.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Τέλος στην 15χρονη διένεξη των Παλαιοημερολογιτών

Με την αγωγή ζητείτο δήλωση ότι ο Σεβαστιανός και/ή η εθελούσια ένωση προσώπων των Παλαιοημερολογιτών οι οποίοι αποκαλούν εαυτούς ως «εκκλησία Γνησίων Ορθόδοξων Χριστιανών» και έχουν ως θρησκευτικό ηγέτη τον εναγόμενο 1 ο οποίος αυτοκαλείται Μητροπολίτης Κιτίου και Έξαρχος Πάσης Κύπρου, δεν έχουν οποιοδήποτε δικαίωμα στην ακίνητη και ή κινητή περιουσία των εναγόντων. Ζητείται επίσης διάταγμα με το οποίο να ακυρώνονται οι αιτήσεις μεταβίβασης και/ή οι εγγραφές ακίνητης ιδιοκτησίας αναφορικά με τα ακίνητα, οι οποίες έγιναν από τους εναγόμενους και/ή άλλα πρόσωπα τα οποία θεωρούν και/ή αναγνωρίζουν τον εναγόμενο 1 ως θρησκευτικό τους ηγέτη.

Επίσης αξίωναν δήλωση ότι η ως άνω εθελούσια ένωση προσώπων δεν αποτελεί συνέχεια της εκκλησίας των ΓΟΧ η οποία υφίστατο υπό τον αείμνηστο Μητροπολίτη Κιτίου και Έξαρχο Πάσης Κύπρου Επιφάνιο, αλλά ότι από τον Ιανουάριο του 2007 αποτελεί σχίσμα στους κόλπους της και συνεπώς ο εναγόμενος 1 και/ή τα όργανα της νέας εκκλησίας δεν έχουν οποιαδήποτε διοικητική και/ή πειθαρχική και/ή πνευματική και/ή άλλης μορφής εξουσία στους ενάγοντες και/ή στα μέλη του πληρώματος, κληρικούς και λαϊκούς της υπό τον αείμνηστο Επιφάνιο εκκλησίας.

Για σκοπούς στήριξης της αγωγής κατέθεσαν αρκετοί μάρτυρες, ενώ από την πλευρά των εναγόμενων κλήθηκαν εμπειρογνώμονες από την Ελλάδα.

Το δικαστήριο έκρινε ότι οι ενάγοντες έπρεπε να στηρίζονταν στο Καταστατικό και στις πρόνοιές του και να αναζητούσαν τις ανάλογες θεραπείες σε σχέση με την επίδικη περιουσία από τα αρμόδια εκκλησιαστικά όργανα και όπως προβλέπεται στο Καταστατικό τους και όχι απ’ ευθείας από το Δικαστήριο. Ο μητροπολίτης Παρθένιος πρόβαλε ως δικαιολογία το γεγονός ότι δεν θα μπορούσαν να αποταθούν στην Ιερά Σύνοδο Ελλάδος εφόσον ήταν εκείνη που έλαβε την απόφαση η οποία τίθεται υπό αμφισβήτηση, χωρίς ταυτόχρονα όμως να τεθεί ενώπιον του Δικαστηρίου οποιαδήποτε άλλη μαρτυρία αναφορικά με την όποια δυνατότητα των εναγόντων να αποτείνοντο σε οποιοδήποτε άλλο σώμα ή όργανο υπό αυτές τις περιστάσεις. «Ως εκ τούτου, θεωρώ, παρατηρεί το δικαστήριο, πως από τη στιγμή που οι ίδιοι οι ενάγοντες στηρίζονταν και εφάρμοζαν το Καταστατικό τους δεν κρίνεται ικανοποιητική η προβολή απλώς αυτής της δικαιολογίας και επομένως θα έπρεπε να αποτείνοντο στην αρμόδια Αρχή ή όργανο προς επίλυση της όποιας διαφοράς τους η οποία βασικά απολήγει στη νομιμότητα της απόφασης της Ιεράς Συνόδου για την εκλογή των δύο Επισκόπων και συνακόλουθα της εκλογής του Επιφανίου ως Μητροπολίτη Κιτίου».

Περαιτέρω τo Δικαστήριο θεωρεί ότι από τη στιγμή που ο Σεβαστιανός εξακολουθεί να είναι ο Μητροπολίτης Κιτίου χωρίς να έχει καθαιρεθεί από αρμόδιο Εκκλησιαστικό Δικαστήριο ή αρμόδια Εκκλησιαστική Αρχή ή έστω με απόφαση Δικαστηρίου, τότε το Δικαστήριο δεν έχει εξουσία ούτε και δικαιοδοσία να αποφασίσει επί του συγκεκριμένου ζητήματος και ειδικότερα της νομιμότητας εκλογής του ως Μητροπολίτη.

Εν κατακλείδι το δικαστήριο έκρινε ότι η διαδικασία εκλογής Μητροπολίτη δεν φαίνεται να έγινε σύμφωνα με το Καταστατικό, καθότι ο Παρθένιος δεν μπορούσε να θεωρείται εκλέξιμος σύμφωνα με το άρθρο 18 του Καταστατικού, εφόσον δεν είχε συμπληρώσει το 30ό έτος κατά τον χρόνο εκλογής, ανεξαρτήτως του ότι το συμπλήρωσε κατά τον χρόνο χειροτονίας του. Αξίζει να σημειωθεί ότι και η Πανορθόδοξη Σύνοδος δημιουργήθηκε μόνο μετά και την αδυναμία εξεύρεσης Συνόδου για να χειροτονήσει τον πρώτο εκλεγέντα Μητροπολίτη τους. «Επομένως, το Δικαστήριο ικανοποιείται ότι η διαδικασία η οποία ακολουθήθηκε για την εκλογή και χειροτονία του Σεβαστιανού ως Μητροπολίτη Κιτίου ήταν ορθή και επομένως αυτός δικαιούται στην εγγραφή της επίδικης ακίνητης περιουσίας, λαμβανομένου υπόψιν ότι η εγγραφή αποσκοπεί στην κτήση και διαφύλαξη της περιουσίας και όχι για οικονομικό όφελος», κατέληξε το δικαστήριο.

Για τους εναγόμενους εμφανίστηκαν οι δικηγόροι Α. Χατζησέργης, Χ. Πουτζουρής και Σ. Μαυρομμάτης.

Το ιστορικό της διένεξης

Όπως αναφέρει το δικαστήριο στην απόφασή του, διαφαίνεται μέσα από τη δικογραφία αλλά και την προσκομισθείσα μαρτυρία, η Εκκλησία των Παλαιοημερολογιτών Κύπρου μέχρι και το 2005 διέθετε ένα μόνο μητροπολίτη, τον μητροπολίτη Κιτίου και έξαρχο Πάσης Κύπρου Επιφάνιο. Μετά τον θάνατό του στις 17/30-4-05, οι Παλαιοημερολογίτες τελικώς οδηγήθηκαν σε διάσπαση, διαφωνώντας ως προς την ακολουθητέα διαδικασία για την εκλογή νέου μητροπολίτη Κιτίου, με αποτέλεσμα τη διενέργεια δύο ξεχωριστών διαδικασιών εκλογής δύο ξεχωριστών μητροπολιτών. Από τη μια, μερίδα κλήρου και λαού στην Κύπρο διενήργησε εκλογές στις οποίες ανεδείχθη ως μητροπολίτης ο Παρθένιος και από την άλλη η Ιερά Σύνοδος της Ελλάδος χειροτόνησε δύο επισκόπους, τον Σεβαστιανό (εναγόμενο 1) ως επίσκοπο Τριμυθούντος και τον Λάζαρο ως επίσκοπο Αμαθούντος, οι οποίοι με τη σειρά τους οδήγησαν την άλλη μερίδα κλήρου και λαού στην Κύπρο σε διαδικασία εκλογών με την εκλογή του Σεβαστιανού ως μητροπολίτη. Όταν οι διάφορες ιδιοκτήτριες εκκλησίες κατέθεσαν στο Κτηματολόγιο δηλώσεις για μεταβίβαση των επίδικων ακινήτων προς την Ιερά Μητρόπολη Κιτίου Παλαιοημερολογιτών Κύπρου (υπό τον μητροπολίτη Κιτίου και έξαρχο Πάσης Κύπρου Σεβαστιανό) οι ενάγοντες, αμφισβητώντας τόσο την ιδιότητά του όσο και οποιοδήποτε δικαίωμα επί της εν λόγω περιουσίας, ήγειραν την παρούσα αγωγή στα πλαίσια της οποίας εξασφάλισαν προσωρινό διάταγμα απαγόρευσης οποιασδήποτε δικαιοπραξίας και ή μεταβίβασης και ή επιβάρυνσης και ή αποξένωσης τής εν λόγω ακίνητης περιουσίας, το οποίο έγινε απόλυτο στις 20-6-12.

Μιχάλης Χατζηβασίλης