Με ανοικτά μέτωπα και με την αβεβαιότητα ως προς το τι θα γίνει να κυριαρχεί σε μαθητές και γονείς, θα αρχίσει αύριο η νέα σχολική χρονιά. Παρά τις έντονες διαβουλεύσεις και τις παρασκηνιακές ζυμώσεις το χάσμα μεταξύ κυβέρνησης και εκπαιδευτικών οργανώσεων δεν κατέστη δυνατό να γεφυρωθεί.

Μετά την ΟΕΛΜΕΚ και οι δύο άλλες συνδιαλιστικές οργανώσεις των εκπαιδευτικών ΠΟΕΔ και ΟΛΤΕΚ απέρριψαν το Σάββατο μετά από συνεδρίες των Κεντρικών Διοικητικών του Συμβουλίων (ΚΔΣ) τη νέα βελτιωμένη πρόταση της κυβέρνησης.

Top Stories

Taste