PhilenewsΚαταγγελίες για επιβλαβές κυάνιο σε γήπεδο ποδόσφαιρου

Καταγγελίες για επιβλαβές κυάνιο σε γήπεδο ποδόσφαιρου

Σε διαπιστευμένο εργαστήριο στέλνει η Υπηρεσία Μεταλλείων δείγματα υλικού το οποίο χρησιμοποιήθηκε για επίστρωση γηπέδου ποδοσφαίρου στον Μαθιάτη και το οποίο, σύμφωνα με καταγγελίες, περιέχει επιβλαβές κυάνιο, του οποίου μάλιστα, όπως υποστηρίζουν οι καταγγέλλοντες, η περιεκτικότητα είναι κατά οκτώ φορές ψηλότερη από την επιτρεπόμενη.

Οι καταγγέλλοντες υποστηρίζουν επίσης, πως τα υπολείμματα κυανίου παρασύρθηκαν από τη βροχή σε παρακείμενο ρυάκι.

Ο υπουργός Γεωργίας κ. Κώστας Καδής ανέφερε στον «Φ», πως αν και οι πρώτες εκτιμήσεις κρατικών λειτουργών είναι καθησυχαστικές, ο ίδιος έδωσε οδηγίες να εξεταστούν σε βάθος οι καταγγελίες και να διενεργηθούν όλες οι εξετάσεις για να διαπιστωθεί αν όντως υπάρχει πρόβλημα.

Πάντως, οι εργασίες διαμόρφωσης του γηπέδου σταμάτησαν με οδηγίες του αναπληρωτή διευθυντή της Υπηρεσίας Μεταλλείων κ. Στέλιου Μιχαήλ, και όπως ανέφερε ο ίδιος στον «Φ», δεν θα γίνει οτιδήποτε μέχρι να ληφθούν δείγματα του υλικού από το γήπεδο, στην παρουσία όλων των ενδιαφερομένων, και να εξεταστούν από διαπιστευμένο εργαστήριο.

Τις καταγγελίες υπέβαλε η «Ομάδα Προστασίας Ιστορικού και Περιβαλλοντικού Πλούτου Μαθιάτη», η οποία, όπως αναφέρει σε σχετική επιστολή/καταγγελία, έστειλε δείγματα του υλικού με το οποίο επιστρώθηκε το γήπεδο για αναλύσεις σε διαπιστευμένο εργαστήρι. Στην επιστολή αναφέρεται, πως από τις εξετάσεις προκύπτει ότι «η συγκέντρωση των κυανιούχων ενώσεων εντός των εξορυκτικών αποβλήτων είναι περίπου 8 φορές πάνω από το επιτρεπόμενο, (77mg/kg) δηλαδή 77 ppm, σε αντίθεση με την επιτρεπόμενη περιεκτικότητα σε κυάνιο με βάση τις ευρωπαϊκές οδηγίες και της κυπριακής νομοθεσίας που πρέπει να περιέχουν τα εξορυκτικά απόβλητα μετά την επεξεργασία τους που δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 10 ppm.

Πάντως, από την ίδια επιστολή προκύπτει πως η εταιρεία που διαχειρίζεται το μεταλλείο της Σκουριώτισσας, από το οποίο φαίνεται να μεταφέρθηκε το υλικό επίστρωσης, ισχυρίζεται πως η περιεκτικότητα κυανίου είναι πολύ χαμηλότερη των 10 ppm και συγκεριμένα φέρεται να υποστηρίζει πως περιορίζεται μόλις σε 1 – 2 ppm.

Η Ομάδα Πρωτοβουλίας, επικαλούμενη τις αναλύσεις σε διαπιστευμένο εργαστήριο θεωρεί πως θέση που προβάλλει η εταιρεία είναι ανυπόστατη.
Πάντως, οι αρμόδιες υπηρεσίες αναμένεται να ζητήσουν πληροφόρηση ως προς το εργαστήριο που διενήργησε τις εξετάσεις του υλικού, καθώς και το σύνολο των αποτελεσμάτων.

Ο αναπληρωτής διευθυντής της Υπηρεσίας Μεταλλείων ανέφερε στον «Φ», πως από τις έως τώρα εξετάσεις που διενεργήθηκαν κατά καιρούς εντός του λατομείου, η περιεκτικότητα του κυανίου βρισκόταν πάντοτε εντός του επιτρεπτού ορίου.

Στην επιστολή της Ομάδας Πρωτοβουλίας υπό τον τίτλο «Τοποθέτηση εξορυκτικών αποβλήτων σε γήπεδο, κατά παράβαση αδειών και νομοθεσιών και σε κίνδυνο του περιβάλλοντος και της υγείας των πολιτών», αναφέρεται, πως τους τελευταίους τουλάχιστον 2 μήνες μεταφέρονται υλικά, από συγκεκριμένη εταιρεία στο πλαίσιο της υπόσχεσης/ υποχρέωσης της έναντι του κοινοτικού συμβουλίου Μαθιάτη, σε χώρο ο οποίος χρησιμοποιείται ως κοινοτικό γήπεδο ποδοσφαίρου. Σύμφωνα πάντα με την Ομάδα Πρωτοβουλίας, την τελευταία εβδομάδα τα υλικά αυτά έχουν ισοπεδωθεί σε όλη την επιφάνεια του γηπέδου με σκοπό να χρησιμοποιηθούν ως υπόστρωμα.

Οι καταγγέλλοντες υποστηρίζουν επίσης, πως τα συγκεκριμένα υλικά δεν αποτελούν αδρανή υλικά, όπως θα έπρεπε για να είναι κατάλληλα για την δημιουργία γηπέδου, αλλά πρόκειται για εξορυκτικά απόβλητα που περιέχουν υψηλές συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων αλλά και κυανιούχων στοιχείων τα οποία είναι επικίνδυνα για την υγεία του ανθρώπου.

Υποδεικνύει δε, πως το μόνο μεταλλείο από όπου μπορεί να έχουν προέλθει αυτά τα απόβλητα είναι το μεταλλείο της Σκουριώτισσας, όπου η ίδια εταιρεία χρησιμοποιεί κυάνιο για την ανάκτηση χρυσού και αργύρου.

Στην επιστολή αναφέρεται επίσης, πως η μεταφορά κυανιούχων εξορυκτικών αποβλήτων στο γήπεδο του Μαθιάτη αποτελεί έκδηλη παραβίαση των αδειών που έχει λάβει η εταιρεία αναφορικά με το που δικαιούται να εναποθέτει τα κυανιούχα εξορυκτικά απόβλητα.

Συγκεκριμένα, στην Άδεια Εγκατάστασης Εξορυκτικών Αποβλήτων που η εταιρεία έλαβε από το υπουργείο σας το 2017 αναφέρεται ρητά στο άρθρο 25 ότι “ο μοναδικός επιτρεπόμενος χώρος τελικής απόρριψης των εξορυκτικών αποβλήτων είναι το μέρος της εκσκαφής του μεταλλείου της Φουκάσας και αποτελεί την εγκατάσταση εξορυκτικών αποβλήτων” .

Στην ίδια επιστολή αναφέρεται επίσης, πως «το κυάνιο είναι ένα πολύ επικίνδυνο δηλητήριο, το οποίο μπορεί να περάσει στον οργανισμό του ανθρώπου με την επαφή με το δέρμα».

Ο αναπληρωτής διευθυντής της Υπηρεσίας Μεταλλείων ανέφερε στον «Φ», πως θέση της εταιρείας του λατομείου της Σκουριώτισσας είναι πως πριν δύο χρόνια εξόρυξε λάβα η οποία δεν περιείχε καθόλου χρυσό, οπόταν δεν έτυχε οποιασδήποτε επεξεργασίας με τη χρήση κυανίου. Αυτή η λάβα έχει μετατραπεί σε άμμο και αυτό το υλικό είναι που χρησιμοποιήθηκε, είπε.

Το Κίνημα Οικολόγων ζήτησε διερεύνηση των καταγγελιών και απέστειλε φωτογραφίες με το υλικό επίστρωσης.

Του Βάσου Βασιλείου