PhilenewsΔιαφορετικές θεωρήσεις για την τηλεκπαίδευση το Πάσχα

Διαφορετικές θεωρήσεις για την τηλεκπαίδευση το Πάσχα

Τις αποφάσεις τους γύρω από το ενδεχόμενο διεξαγωγής διαδικτυακών μαθημάτων και κατά τις διακοπές του Πάσχα, καθώς το υπουργείο Παιδείας ζήτησε όπως μην χαθεί η επαφή εκπαιδευτικών – μαθητών, γνωστοποίησαν ΟΕΛΜΕΚ και ΠΟΕΔ.  Από πλευράς της, η οργάνωση των καθηγητών υπογραμμίζει ότι τις δύο συγκεκριμένες εβδομάδες δεν θα εφαρμοστούν τα προγράμματα που έχουν διαμορφώσει τα σχολεία, «προσφέροντας στους μαθητές τις ανάσες που χρειάζονται ενόψει της δύσκολης συνέχειας».
Ωστόσο, η ΟΕΛΜΕΚ σημειώνει πως οι εκπαιδευτικοί έχουν την ευχέρεια να διατηρήσουν την επαφή με τα παιδιά με τον τρόπο που αυτοί θα επιλέξουν και θεωρεί ότι η περίοδος του Πάσχα είναι ευκαιρία για το Υπουργείο να προχωρήσει στην επίλυση προβλημάτων που υπάρχουν στη διαδικασία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
Όσον αφορά την ΠΟΕΔ, απηύθυνε έκκληση στα μέλη της κατά την περίοδο των διακοπών του Πάσχα, να προβούν σε αποστολή ή και σε ανάρτηση υλικού σχετικού με το πνεύμα των ημερών, σε μια προσπάθεια διατήρησης της επικοινωνίας δασκάλων – παιδιών.  Το ζήτημα με το τι θα γίνει το Πάσχα προέκυψε κατά τις προχθεσινές χωριστές τηλεδιασκέψεις που είχαν οι εκπαιδευτικές οργανώσεις με τον υπουργό Παιδείας Πρόδρομο Προδρόμου.
Στο πλαίσιο των τηλεδιασκέψεων προέκυψαν και άλλα θέματα, με την ΟΕΛΜΕΚ να παραθέτει τα ακόλουθα προβλήματα:
– Καταιγισμός σχολείων και εκπαιδευτικών με εγκυκλίους και οδηγίες, που σε αρκετές περιπτώσεις είναι αλληλοσυγκρουόμενες.
– Αβεβαιότητα στο θέμα της εξεταστέας ύλης, η οποία επιβάλλεται άμεσα να καθοριστεί επακριβώς, κυρίως, για την Γ’ Λυκείου.
– Αριθμός μαθητών που αδυνατεί να παρακολουθήσει μαθήματα είτε γιατί δεν έχει τα προαπαιτούμενα για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, είτε για άλλους λόγους.
– Διαφορετικές προσεγγίσεις στην υλοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μεταξύ σχολείων, οι οποίες πολλές φορές εκφεύγουν του μέτρου και της φιλοσοφίας αυτής της μορφής εκπαίδευσης.
– Αντιπαιδαγωγική προσπάθεια κάποιων να εφαρμοστεί το κανονικό Ωρολόγιο Πρόγραμμα μέσω της τηλεκπαίδευσης, η οποία αγνοεί τους κινδύνους που προκύπτουν από τη συνεχή έκθεση μαθητών και εκπαιδευτικών σε οθόνες οπτικής απεικόνισης.
– Απαράδεκτη προσπάθεια κάποιων να χρησιμοποιήσουν την πλατφόρμα, ως συνδιαχειριστές, για σκοπούς ιεραρχικού ελέγχου και επιτήρησης, αγνοώντας τα όσα προνοούνται θεσμικά για τα προσωπικά δεδομένα.
Από πλευράς ΠΟΕΔ σημειώθηκαν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:
– H ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση που ήδη εφαρμόζεται με μεγάλη επιτυχία σε όλες τις τάξεις, αλλά και η σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση που προγραμματίζεται να αρχίσει στην Ε’ και Στ’ τάξη, να λειτουργούν ενισχυτικά σε σχέση με τη μάθηση των παιδιών μέσα από επαναληπτικές δραστηριότητες, την καλλιέργεια δεξιοτήτων, μέσα από διάφορες δημιουργικές και άλλες δραστηριότητες.
– Το Υπουργείο να αναθεωρήσει τους μαθησιακούς στόχους και την ύλη, στη βάση όσων έχουν διδαχθεί στην τάξη, πριν την αναστολή φοίτησης.
– Η σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση από το MS TEAMS που προγραμματίζεται να αρχίσει στην Ε’ και Στ’ τάξη, θα ξεκινήσει μόνο όταν καλυφθούν από το Υπουργείο όλες οι ανάγκες των παιδιών σε τεχνολογικό εξοπλισμό.
Επιπρόσθετα, δόθηκαν διευκρινίσεις για τα ατομικά Δελτία, τις μεταθέσεις, προαγωγές και την αξιολόγηση εκπαιδευτικών, την παραχώρηση συσκευών σε μαθητές και τα μαθήματα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.
Ευαγγελία Σιζοπούλου